POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO

 

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego eltech.net.pl zwanego dalej Serwisem.

Administratorem danych osobowych, zawartych w Serwisie, jest firma TV HOTELOWA HD KATARZYNA MLECZKO-MROWIEC z siedzibą w miejscowości Buczkowice, kod pocztowy 43-374,  ul. Solisko 871, NIP: 9371624254, REGON: 242842645 zwanym dalej Administratorem.

Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach kontaktowych na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Użytkownik, który umieścił dane w formularzu, ma prawo do:

Dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych — do czasu cofnięcia zgody.

Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Podane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa.

Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Kontakt

Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: biuro@tv-hotelowa.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

 

***

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

 

§ 1 Definicje

 

 

§ 2 Rodzaje Cookies

 

 

§ 3 Bezpieczeństwo

 

 

§ 4 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookie

 

 

§ 5 Serwisy zewnętrzne

 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne

 

§ 7 Wymagania Serwisu

 

 

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie