Hotelowe stacje czołowe


 

TDH 800

 

TDH 800 ustanawia nowe standardy dla kompaktowych stacji czołowych.

 

TDH 800 to nowa kompaktowa stacja dla hoteli, osiedli, centrów handlowych itp., która konwertuje sygnały z DVB-S/S2, DBT-T/T2 i AV do COFDM (DVB-T), QAM (DVB-C) i PAL. Ponieważ sygnały podawane są do części wspólnej (IP pool) i rozprowadzane przez multipleksowanie, moduły wejściowe i wyjściowe działają niezależnie od siebie. Dzięki temu można z łatwością tworzyć własne pakiety kanałów. Niezależność modułów wejściowych i wyjściowych powoduje również to, że wymagana jest niewielka liczba modułów, by zapewnić każde możliwe połączenie odbioru i dystrybucji, co zmniejsza koszty obsługi i magazynowania.

 

Stacja TDH 800 oferuje miejsce dla maksymalnie 16 modułów wejściowych i 6 poczwórnych modułów wyjściowych, czyli 24 kanały cyfrowe bądź analogowe. Stację można podłączyć do komputera i konfigurować ją za pomocą przeglądarki internetowej. Wszystkie dane zapisywane są w stacji czołowej. System może być zarządzany bezpośrednio lub za pośrednictwem internetu (w cenie stacji). Stacja umożliwia montaż do 16 modułów wejściowych dla DVB-S/S2, DBT-T/T2 i AV i połączenie z modułami wyjściowymi quad do QAM, COFDM i PAL, w zależności od tego, jaka konwersja jest potrzebna.

 

Możliwe jest również wyjście ze stacji jednocześnie więcej niż jednym rodzajem modulacji np. COFDM (DVB-T) i PAL. Każdy z modułów wyjściowych moduluje cztery kanały, które mogą być dostrajane w całym zakresie częstotliwości 47-862 MHz. Sygnały wyjściowe charakteryzują się współczynnikiem sygnału do szumu >54 dB (PAL) / >35 dB (QAM/COFDM). Maks. poziom wyjścia stacji wynosi 93 dBuV. Stacja TDH 800 w odróżnieniu od tradycyjnych stacji czołowych jest b. energoszczędna, w pełni wyposażona pobiera zaledwie max. 280 W. Na Wystawie Telewizji Cyfrowej SAT KRAK 2013 stacja czolowa Triax TDH 800 uzyskała nagrodę SAT KURIER Awards 2013 w kategorii Najlepszy element instalacji zbiorczej.

 


TDX

 

Triax TDX jest najnowszej generacji cyfrową stacją czołową.

 

Stacja składa się ze stacji bazowej (cabinet), modułów wejściowych (frontend) i modułów wyjściowych (backend). Sygnały z modułów wejściowych DVB-S/S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, AV, HDMI lub IPTV podawane są do części wspólnej. Następnie dzięki technologii TDX-Pool są dostępne w sposób niezależny dla modułów wyjściowych COFDM (DVB-T), QAM, PAL lub IP. W stacjach tradycyjnych ich funkcjonalność ogranicza się do 1 panela. W przypadku stacji TDX dowolny sygnał z modułów wejściowych może być podany na dowolny modulator (moduł) wyjściowy. Oznacza to, że dzięki wykorzystaniu technologii TDX-Pool, klient może samemu, w sposób optymalny tworzyć swoje własne „paczki programów” dla poszczególnych modulatorów. Również ich zmiana w przyszłości np. przejście jakiegoś programu z SD na HD (z czym będziemy mieli obecnie ciągle do czynienia), zmiana programingu, przeniesienie jakiegoś programu z jednego modulatora do innego, nie stanowi tu żadnego problemu – wystarczy tylko przeprogramować stację. W przypadku stacji tradycyjnych wiąże się to z reguły z koniecznością zakupu dodatkowych, drogich paneli cyfrowych, bądź ponoszenia innych znaczących wydatków. Programy kodowane po zdekodowaniu przy pomocy modułów CAM i kart smart są ponownie podawane do części wspólnej, skąd są w sposób dowolny dostępne dla modułów wyjściowych. Jest również możliwe zdekodowanie przy pomocy jednej karty sygnałów przychodzących z więcej niż jednego transpondera. Jeden sygnał wejściowy może być również, po zdekodowaniu, podawany jednocześnie do kilku różnych modułów wyjściowych. Stacje można łączyć między sobą.

 

Można nimi w pełni zarządzać również przez internet (w cenie stacji). Możliwość przetwarzania/multipleksowania sygnałów wejściowych na dowolny sygnał wyjściowy zapewnia stacji czołowej Triax TDX niezwykłą elastyczność, efektywność oraz ekonomiczność, co jest niezbędne szczególnie w dobie dynamicznie rozwijającej się telewizji cyfrowej. Możliwe jest również wyjście ze stacji jednocześnie więcej niż jednym rodzajem modulacji np. COFDM i PAL, QAM i COFDM, QAM i PAL, QAM i IPTV itp. Stacja przeznaczona jest dla sieci od 10 do ponad 10 000 odbiorców (CATV, MATV, SMATV, hotele, budynki biurowe i mieszkalne, szpitale, ośrodki wypoczynkowe, centra handlowe, banki, itp.) Stacja TDX cialis generic cheap jest na wskroś nowoczesna i jest b. dobrze przygotowana na wyzwania, które nadejdą w przyszłości. Wkrótce w ofercie stacji TDX pojawi się kodowanie na wyjściu.

 

Stacja TDX Triax na Wystawie Telewizji Cyfrowej SATKRAK otrzymała nagrodę jako INNOWACJA ROKU, a na Wystawie Telewizji Cyfrowej SAT-DIGI-TV 2012 nagrodę jako NAJLEPSZY PRODUKT!

 


 

TELEVES

 

K20 Stacja czołowa kompaktowa DVBS2 - DVBC, od 8 do 16 MUX

Idealna równowaga między prostotą a wydajnością

 

Gotowa do pracy kompaktowa stacja czołowa generująca multipleks QAM z usług dostępnych w transponderach TV SAT FTA (DVB-S/S2/S2X). Samodzielne rozwiązanie do przejrzystej transmodulacji dowolnego transpondera z dowolnej z 4 polaryzacji satelity (zasilacz w zestawie).

 

Możliwe jest połączenie dwóch stacji czołowych K20 w celu uzyskania większej liczby multipleksów wyjściowych. Oba urządzenia będą połączone w trybie pętli (kaskadowo), a konfiguracją całego rozwiązania będzie można zarządzać za pomocą jednej z jednostek K20 ustawionej w trybie master.

 

Stacja czołowa umożliwia jej konfigurację poprzez Interfejs sieciowy przez Ethernet lub Wi-Fi (wymagane akcesorium nr 216802).